Medlemskoordinator

Ein medlemskoordinator jobbar med å gi våre medlemmar gratis ting som blir delt ut under arrangementet.

Medlemskoordinator skal også ha kontroll på timeplanen, og kvar man skal henvende seg for eventuelle meir avanserte spørsmål. Vi trenger minst to personar i ditte crewet og helst over 16 år.

 • Handternig av spørsmål fra deltakera
 • Finne ting å gi vekk til medlemmane under arrangementet fra bedrifter
 • Handtering av pant/pantelotteri
 • Tett sammarbeid med alle crew

Vakter

 • Her krever vi ein myndig person, dvs. over 18 år med plettfri vandel.
 • Er du foresatt eller bare har ferie?
 • Oppgåver under arrangementet blir innsjekk, vaktrunder rundt inne og utanfor lokalet. Vi har 24-timers vakthold da det alltid er nokon våken.
 • Vaktene blir delt opp i vaktlag med ein tidsplan

Media

 • Ingen krav til alder
 • Erfaring med bilde og videoredigering. Vi brukar Adobe sine produkter i dag, så vi lett kan jobbe saman.
 • Oppsett av nettside og oppdatering av informasjon til deltakerane. Vi brukar WordPress.
 • Oppgåvene i Media-crew er å planlegge arrangement tema, oppsett av nettstad. ta bilder før og under arrangementet, filme, streaming, redigere bilder og videoar. Vi lagar også effekter/bannere til nettsida, facebook og andre sosiale medier.

Kiosk

 • Må kunne jobbe i team, må takle å jobbe natt, kan til tider være høgt tempo og null tempo om kvarandre, må kunne «sjå» kva som må/bør gjerast
 • Ryddig, oppvask og eller kjøkkengjøremål
 • Like å jobbe med ungdom

Nettverk

 • Vi ser etter ein som har kunnskap eller bakgrunn innen nettverk
 • Arbeidsoppgåver vil være oppsett av det komande arrangementet, vedlikehald og vakt på dag/nattestid. Nettverket skal være oppe uten brudd under heile arrangementet.