Kvifor medlemskap?

Ynskjer du å verte medlem i BurnOut Dataparty?

Akkurat no er det berre ein måte å gjer dette på.

Alle medlemskap betalast i døra på eit av våre arrangement med Vipps.

Medlemskapet kostar for år 2022 kr 100,-

Kva får du for dette?

  • Våre arrangement i 2022 er påske (veke 15) og haustferien (veke 41) om ikkje
    noko uforventa oppstår.
  • Det er krav om at du MÅ ha med PC eller konsoll på arrangementet for gratis adgang.
  • Vi jobbar med meir som vil bli innkludert i ditt medlemskap, og kjem tilbake med dette.

Kvifor må vi ha 100,- i medlemsgebyr? – BurnOut
Dataparty er medlem i organisajonen Hyperion. Her hentar vi ut dei
største delane av kontantstraumen vår igjennom eit år, i form av midler
frå Frifond.
 For å motta støtte frå Hyperion må vi kunne vise til ei medlemsliste med aktive medlemmar. Ein
aktiv medlem er eit medlem som betalar ein kontigent til organisasjonen
(BurnOut Dataparty) på minimum kr 100,- pr år. For dette, får vi gleda
av å motta støtte i form av midler frå dette fondet som vi ikkje kunne
ha vore uten.
 Vi takker derfor blant anna Hyperion og Tussa,
samt Ulstein Arena for at vi kan bistå med å halde den aktive nerden i
deg gåande!

Har du spørsmål til dette, så ta kontakt med oss på admin@nettverksparty.com. Eller send oss ei melding på vår Facebook side.